Dotacja na kapitał obrotowy

Opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-Tytuł projektu: Wsparcie firmy LAKFAM Sp. J. J. Zakrzewski, A.Zakrzewski poprzez finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. 

wartość projektu: 114 015,30
wkład UE: 114 015,30

Powrót do listy
RODO mmCreation.pl